ARCHITECT

Sector Architecture

Type Employee

Location Brussels

Language nl

Reference 867

De Gemeente Elsene werft aan EEN ARCHITECT (M/V/X)

VERVANGINGSCONTRACT VOLTIJDS

Om actief deel te nemen aan projecten voor renovatie, promotie en constructie van de gebouwen van het gementelijke patrimonium.

JOUW TAKEN

De architect treedt op als projectontwerper en techniekcoördinator of als bouwheer waarbij hij deze studies toevertrouwt aan externe bureaus en instaat voor de opvolging ervan.

Je neemt deel aan de technische opvolging van de dossiers die jou worden toevertrouwd :

 • Projectbeheer (kosten, planning en resultaten);
 • Analyse van de technische en financiële haalbaarheid van projecten;
 • Opmaak van voorplanningen en ramingen;
 • Opstellen van plannen (schetsen, voorontwerpen, projecten, detailplannen);
 • Uitwerken van stedenbouwkundige vergunningen (SV) en milieuvergunningen;
 • Opstellen van uitvoeringsdossiers (plannen, lastenboeken en meetstaten);
 • Werfopvolging, bezoeken en wekelijkse werfvergaderingen, toezicht op het dagboek der werken;
 • Opleveringen van opdrachten voor werken en diensten;
 • Indien nodig, coördinatie van studies en werken met de klantendiensten en studiebureaus;
 • Bijwerken en uitdiepen van je kennis inzake de evolutie van de wetgeving, technische voorschriften, materialen en/of uitvoeringstechnieken.

Je neemt deel aan het administratieve en financiële beheer van projecten, in samenwerking met de administratieve dienst en de boekhouding:

 • Administratieve opvolging van dossiers (beraadslagingen, verslagen, briefwisseling, pv's van vergaderingen, pv's van werven, pv's van oplevering,…);
 • Beoordeling van de geschiktheid van projecten op technisch en financieel vlak: projecten budgetteren en het budget beheren (opstellen van afrekeningen, toezicht op de vorderingsstaten en facturen,…);
 • Zoeken naar subsidies om projecten te financieren;
 • Dossiers aanbesteden (aankondiging van opdracht, voorbereiding van aanbestedingsdossiers, opstarten van opdrachten, opening en analyse van offertes).

Je werkt in teamverband en onderhoudt contacten met verschillende partijen:

 • Bijdragen aan de groepsgeest en delen van kennis en knowhow met je collega's; 
 • Organisatie van groepswerk naargelang de prioriteiten en toezicht op het werk van de technici en controleurs;
 • Contacten met andere gemeentediensten, studiebureaus, subsidiërende overheden, toezichthoudende overheid, …

JOUW PROFIEL

 • Je bent houder van een masterdiploma in de architectuur, erkend door NARIC Vlaanderen of door de Fédération Wallonie-Bruxelles (een gelijkwaardigheidsattest bijvoegen bij jouw kandidatuur indien van toepassing) en hebt stage gelopen als architect overeenkomstig het KB van 13 mei 1965;
 • Je bezit minimum 4 jaar ervaring in het vak (stage + 2 jaar);
 • Je kan vlot werken met Word, Excel en Internet;
 • Je kan vlot werken met Autocad 2D, Sketchup 3D;
 • Beheersing van REVIT is een echte troef;
 • Je bent creatief, gemotiveerd, veeleisend naar jezelf toe en handelt steeds met professionalisme en respect;
 • Zelfstandigheid, nauwkeurigheid, zin voor organisatie en het stellen van prioriteiten bevinden zich eveneens tussen jouw kwaliteiten;
 • Je werkt graag in team en stelt jouw creativiteit ten dienste van iedereen; 
 • Je bent houder van het schriftelijke en mondeling taalbrevet elementaire kennis van de tweede landstaal uitgereikt door SELOR of bereid dit te behalen.

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • VERVANGINGSCONTRACT
 • 37u30/week;
Van maandag tot donderdag
Glijtijd tussen 7u30 en 9u00, tussen 12u00 en 14u00 en tussen 16u00 en 18u00.
Stamtijd tussen 9u00 en 12u00 en tussen 12u00 en 14u00
Op vrijdag
Glijtijd tussen 7u30 en 9u00, tussen 12u00 en 14u00 en tussen 15u30 en 18u00
Stamtijd tussen 9u00 en 12u00 en tussen 14u00 en 15u30
 • Loon
Minimum aanvangswedde (A1.1) : 2.997, 44 Euro (maandelijks bruto salaris) waaraan een geldelijke valorisatie toegevoegd kan worden indien je een professionele werkervaring hebt (valorisatie van maximum 6 jaar van de privé en de totaliteit van de publieke sector).
 • Voordelen
Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (228, 14 Euro bruto/maand).
Tussenkomst van de werkgever bij woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fiets)
Bedrijfsrestaurant aan democratische prijzen;
Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

KLAAR VOOR DE UITDAGING ?

Stuur je kandidaatstelling (motivatiebrief en cv), jouw strafregister en een kopie van jouw diploma of jouw gelijkwaardigheidsattest per brief naar De Heer CHRISTOPHE LEPAGE, Gemeentebestuur Elsene, Departement Human Resources, Directie Aanwerving, Elsensesteenweg 168 te 1050 Brussel of per e-mail naar christophe.lepage@elsene.brussels uiterlijk op 15 maart 2019.

Autres offres