ARCHITECT HAALBAARHEIDSSTUDIE

Sector Architecture

Type Freelance

Location Brussels

Language FR

Reference 850

Wij zijn actief op zoek naar een tweetalig architect om ons team van 7 architecten in het Brusselse te komen versterken.
Deze ploeg staat in voor het onderhoud en de vestiging van nieuwe bankkantoor concepten binnen meerdere gebouwen over heel België.

Het team stelt zich tot doel om de eindklant in staat te stellen een doordachte beslissing te nemen op basis van een doorgedreven haalbaarheidsstudie (op conceptueel, technisch en financieel vlak) die door u zal opgemaakt worden.

Je opdracht start met een sitebezoek waarbij je je baseert op bestaande plannen of waarbij je zelf een meetstaat opmaakt.  
Vervolgens analyseer je de verschillende inrichtingsmogelijkheden op basis van de wensen en het bestaand lastenboek.  
Om je bij te staan, word je geruggesteund door een technisch team dat je alle nodige informatie (HVAC, elektriciteit, licht, enz.) kan verstrekken die voor de uitvoering van je projecten onontbeerlijk is.
Je werkt in 2D verschillende voorontwerpen uit, waarbij je rekening houdt met de esthetische, functionele en technische aspecten van de wensen. Daarnaast werk je ook een kostenraming uit. Deze documenten bezorg je vervolgens aan het uitvoeringsteam die voor de realisatie zullen zorgen.

Deze functie verg grote autonomie in het beheer van dossiers, alsook een gedegen technische kennis m.b.t. de analyse van gebouwen teneinde de verschillende layouts en opties qua inrichting correct in te schatten.

Het gaat om een langetermijnopdracht van minimum 3 jaar.

Onze klant biedt je een voltijds job aan (min. 4/5de) onder het zelfstandigenstatuut.
Mogelijkheid tot thuiswerk max. 2 dagen per week.
350 € per dag volgens ervaring.

Autres offres