LANDMETER-TWEETALIG EXPERT VASTGOEDBEHEER (M/V/X)

Sector Other

Type Employee

Location Brussels

Language nl

Reference 965

DE KLANT

Het OCMW van de Stad Brussel is eigenaar en beheerder van een uitgebreid vastgoedpark dat het exploiteert voor uiteenlopende doeleinden.

Dit park omvat bijna 2.500 verhuurde woningen, burelen en handelsruimten, alsook bijna 2.000 hectare terrein verspreid over het hele land.

Het Departement Eigendommen heeft de taak om het beheer van dit patrimonium te optimaliseren, het op de juiste manier in te zetten en het te gebruiken in het kader van de openbare dienstverlening voor maatschappelijk welzijn waarin het OCMW sterk investeert.

Als Landmeter – expert vastgoedbeheer, zal u instaan voor het goede verloop van het verhuurproces van de percelen, en van de aan- en verkoop van gebouwen en terreinen door volgende taken uit te voeren:

DE OPDRACHT

 • Zorgen voor het vermogensbeheer van de goederen (waardering, verkavelingsprojecten, toezicht, opmetingen, afpaling, …).
 • Vergelijkingspunten verzamelen en analyseren, en expertises en evaluaties uitvoeren van onroerende goederen.
 • De databases up to date houden.
 • De nodige contacten leggen met de gemeentediensten en regionale diensten voor de opvolging van dossiers.
 • Rechtstreeks de onderhandelingen voeren voor de aan- en verkoop van gebouwen.
 • De overzichtstabellen voor de aan- en verkoopoperaties opvolgen.

HET PROFIEL

 • U bent houder van één van de volgende Belgische diploma’s of u bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat studies in het buitenland gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving :
  • Idealiter een licentiaat/master of graduaat/bachelor in de wetenschappen (geografie – optie geometrie of topografie) of in de landmeetkunde of een diploma dat juridische toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert. 
  • OF licentiaat/master in architectuur EN minstens 3 jaar beroepservaring in expertise en in het beheer van onroerend goed.
 • U heeft grondige kennis van de regionale wetgeving met betrekking tot vastgoedsector.
 • U hebt het Nederlands als moedertaal of U hebt uw humaniora in het Frans of in het Nederlands gevolgd en uw diploma hoger onderwijs in de andere taal behaald (Frans of Nederlands).
 • U bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen.
 • U heeft ervaring met of een bijzondere interesse voor onderhandelen.
 • U neemt initiatief en heeft talent voor het werken in team.
 • U bent sterk georganiseerd voor het verwerken en opvolgen van dossiers.
 • U gebruikt vlot de klassieke softwareprogramma’s (Office Suite, Brugis, enz.)

Aanvullende opleidingen in vastgoedexpertise of stedenbouw zijn troeven.

HET ANNBOD

 • Arbeidscontract van onbepaalde duur (met mogelijkheid tot statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A4 (master) of B4 (bachelorindien het vereiste diploma of het gelijkwaardigheidsattest wordt ingediend bij de aanwerving.
 • Maandelijks bruto A4 aan het huidige index: 
  •  minimum (zonder anciënniteit)=3477,91€– Maximum (23 jaar anciënniteit) = 5.376,96 €
 • Maandelijks bruto B4 aan het huidige index:
  • minimum (zonder anciënniteit) = 2.985,18 € – Maximum (27 jaar anciënniteit) = 4.747,51 €
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) indien de nodige bewijsstukken worden ingediend in toepassing van het geldelijke statuut.
 • Taalpremie na slagen in SELOR-examens.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMV van het remgeld voor medische zorgen door het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan de voordeeltarief.
 • Aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Voortgezette opleiding.

SELECTIEPROCEDURE

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend per mail via selections@ocmwbxl.brussels.
Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4454 I dragen, en omvat:

 • CV
 • Sollicitatiebrief.
 • Kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma.
 • Bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.
 
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 12/03/2020
 
De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie. 
 
Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.
 
De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, … in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.
 
Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels
Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66.

 

Autres offres