PROJECT MANAGER

Sector Real estate

Type Freelance

Location Brussels

Language nl

Reference 934

DE OPDRACHT

 • ‘End to end’ beheren, coördineren en opvolgen van projecten (studie en realisatie) ter ondersteuning van huurder/eigenaar is van het gebouw.
 • Realiseren van creatieve haalbaarheidsstudies en voorontwerpen (volgens de concepten), in de vastgelegde  termijnen, inclusief hun budgettaire raming, conform de vermelde voorwaarden en vereisten.
 • ‘End to end’ verantwoordelijk zijn voor het  vlekkeloos uitvoeren van de projecten, in overeenstemming met de lopende normen en standaarden.
 • Deze projecten tijdig, binnen budget en met de overeengekomen kwaliteit opleveren.
 • Op projectniveau de voornaamste gesprekspartner zijn naar de externe bouwpartners toe, wanneer nodig deze challengen en bijsturen wat betreft de bouwloten onder beheer van de bank.
 • De correcte toewijzing van kosten opvolgen tussen de bank en de agent. De kosten optimaliseren in functie van de behoeftes en meerwaarde van de bank.
 • De commerciële relatie beheren. Juist evenwicht houden tussen de vragen van de Business, de visie van de Bank en de verschillende beperkingen (budgettair, technisch, …). De klant sensibiliseren m.b.t. budgettaire impacts.
 • i.s.m. het Expertise Center deelnemen aan de ontwikkeling en correcte toepassing van normen en richtlijnen met betrekking tot verschillende bankaspecten, onroerend goed en veiligheid.
 • Aansturen van de noodzakelijke CAD en operationele technische competenties (bouw, HVAC, elektriciteit en cabling) i.s.m. het Expertise Center en Space Mngt, Study & Drawing.
 • Je beschouwt het als je prioriteit dat, ism document management, de gebouwendocumentatie na aanpassingswerken correct wordt bijgewerkt.
 • De informatie gestructureerd verspreiden, gebruikmakend van de correcte kanalen.
 • Focussen op goed onderbouwde relaties met je collega’s uit de regio’s en alle andere stakeholders.

HET PROFIEL

 • Architect (of equivalent) met een algemene kennis van de verschillende bouw disciplines.
 • Is in staat om technisch hoogopgeleide medewerkers aan te sturen.
 • Is resultaatgericht met bijzondere aandacht voor kwaliteit en zoekt constant naar verbetering.
 • Is creatief, heeft goed ruimtelijk inzicht en ervaring in projectmanagement ‘bouw’.
 • Kan goed luisteren en begrijpt de business behoeften, is klantgericht.
 • Kan challengen op een constructieve manier, bevordert de samenwerking en maakt gebruik van zijn/-haar netwerk.
 • Is zich bewust  van de risico’s inzake continuïteit en houdt rekening met het belang van de klant en de bank.
 • Levert op, is analytisch en denkt ‘out of the box’.
 • Heeft gevoel van verantwoordelijkheid.
 • Is ondernemend, weet wat zelfstandig werken is en durft beslissingen nemen.
 • Heeft uitstekende interpersoonlijke communicatie- en onderhandeling skills.   
1 jaar freelance missieaanbieding.
Localisatie: Brussel en Vlaanderen.

 

Autres offres