PROJECT MANAGER TECHNICAL ROLL-OUTS FREELANCE

Sector Freelance

Type Freelance

Location Brussels

Language nl

Reference 945

DE KLANT

De afdeling Facility Management van onze klant is verantwoordelijk voor het onderhoud, de inrichting en het logistieke beheer van de gebouwen in België, alsook voor de hiermee samenhangende projecten.

De afdeling Customer Service Center beheert, organiseert en dirigeert de huisvesting van een duizendtal kantoren en een vijftigtal grote gebouwen. Dit vergt een permanent inzicht in de behoeften van onze interne en externe klanten, een uitstekende kennis van de interne gebouweninfrastructuur en een professionele deskundigheid om de externe markt aan te sturen.

Binnen de afdeling Customer Service Center geeft de dienst Roll-Outs & Fintro Projects in het kader van de nationale roll-outs ondersteuning.

DE OPDRACHT

Als Project Manager technical Roll-Outs zullen uw belangrijkste taken zijn:

 • Uitvoeren van projecten binnen de verschillende nationale technical roll-outs in overeenstemming met de geldende normen en standaarden.
 • Voorbeelden van roll-outs projecten:
  • ​Global: vervanging van de ATM’s, aanpassing van de infrastructuur om de outsourcing ATM te realiseren, vervanging van exterior branding,…
  • Engineering: installatie van Wi-Fi, vervanging van alarmcentrales, installatie van de welkom schermen IWS, introductie van glasvezel, installatie van laadpalen.
 • De externe en interne partners opvolgen en aansturen zodat de  toegewezen projecten worden opgeleverd binnen budget, volgens de afgesproken fasering, planning, capaciteit en kwaliteit. Deze opvolging situeert zich in  alle fazen van het project, van haalbaarheid, voorontwerp, studie over aanbesteding en uitvoering/werf tot oplevering van de werken.
 • Nauw samenwerken met de Program Coordinator.
 • Assisteren bij het opmaken van de bouwkundige aanbestedingsdossiers (bestekken en meetstaten).
 • Controleren of het ‘welzijn’ van de medewerkers van de bank, die tijdens de werkzaamheden ter plaatse blijven, gerespecteerd wordt.
 • Zorgen voor doorstroming naar de Program Coordinator van correcte info over de project progress.
 • Je beschouwt het als je prioriteit dat, ism document management, de gebouwendocumentatie na aanpassingswerken correct wordt bijgewerkt.
 • Focussen op goed onderbouwde relaties met je collega’s uit de regio’s en alle andere stakeholders binnen FAC, de firma en extern en focussen op sterk transversale samenwerking met al deze partijen.

HET PROFIEL

 • Architect of ingenieur (of equivalent) met een algemene kennis van de verschillende bouwdisciplines.
 • 2-talig Nederlands/Frans.
 • Is resultaatgericht met bijzondere aandacht voor kwaliteit en zoekt constant naar verbetering.
 • Is creatief, heeft goed ruimtelijk inzicht en ervaring in projectmanagement ‘bouw’.
 • Kan goed luisteren en begrijpt de business needs, is klantgericht.
 • Is zich bewust  van de risico’s inzake continuïteit en houdt rekening met het belang van de klant en de bank.
 • Levert op, is analytisch en denkt ‘out of the box’.
 • Heeft gevoel van verantwoordelijkheid.
 • Is ondernemend, weet wat zelfstandig werken is en durft beslissingen nemen.
 • Heeft uitstekende interpersoonlijke communicatie- en onderhandeling skills.

 

Autres offres