PROPERTY MANAGEMENT ASSISTANT

Sector Real estate

Type Employee

Location Brussels

Language nl

Reference 913

Befimmo is op zoek naar een (M/V) Property Management Assistant om voor een autonome administratieve en logistieke follow-up met betrekking tot de missies van verschillende Property Managers te zorgen.

DE MISSIE

U maakt deel uit de Property/Facility afdeling en rapporteert rechtstreeks aan de Head of Property Mannagement.

U ondersteunt verschillende Property Managers die actief zijn in de afdeling door hen op een zelfstandige wijze steun te bieden voor de administratieve en logistieke opvolging van hun missie.
Meer bepaald:

U assisteert de Property Managers in hun missie met betrekking tot klant-huurder tevredenheid:

 • U verwerkt de verzoeken om interventies en organiseert de herstellingen met de juiste aanbieders en zorgt voor het verstrekken van feedback aan de huurders.
 • U zorgt voor de ontvangst van nieuwe huurders (regeling van plaatbeschrijvingen, meteropname, naleving van het reglement van inwendige orde,…)
 • U geeft de verzoeken van de bestaande huurders door aan de Property Managers en zorgt voor de juiste opvolging.

U ondersteunt de Property Managers in hun technische en reglementaire missies:

 • U vult verschillende types van bestanden aan (leveranciers, dienstverleners, gebeurtenissen die plaatsvonden in de gebouwen en aanvragen van de huurders,…)
 • U neemt deel aan het aanvraagproces van interventies, diensten en werken, van de bijstand tot de realisatie van de inschrijvingen tot de uitgifte van de aankooporders/contracten.
 • U zorgt voor de opvolging van de officiële keuringen voor de door u opgevolgde gebouwen. U ondersteunt een aantal transversale taken voor het team (bijv. follow-up tabellen of aanmaak van type documenten).

U zorgt voor een administratieve en logistieke ondersteuning:

 • U scant en klasseert documenten (papier en elektronisch).
 • U zorgt voor de opstelling van de briefwisseling, verslagen, rapporten en presentaties. Van tijd tot tijd vertaalt u sommige documenten (FR-NL-UK).
 • U beheert de agenda's, organiseert vergaderingen en afspraken en zorgt voor de logistiek van deze laatste.
 • U hebt eveneens een back-up rol voor andere Assistenten van het departement.

HET PROFIEL

 • U beschikt over een diploma van hoger onderwijs van het type "Bachelor in secretariaat" of gelijkaardig.
 • Idealiter beschikt u over een overtuigende administratieve/technische werkervaring, ervaring in het beheer van gebouwen is een troef.
 • U bent tweetalig NL/FR, met een goede kennis van het Engels.
 • U hebt zin voor initiatief en dienstverlening om de huurders tevreden houden.
 • U hebt een groeps- en hulpgeest, deelt makkelijk informatie met de leden van uw afdeling.
 • U bent dynamisch, nauwkeurig, en u kan deadlines naleven.
 • U bent flexibel en kan gemakkelijk multitasken en bent stressbestending.
 • U beheert de MS Office Tools.
 • U deelt de waarden van Befimmo en wenst een actieve rol te spelen in haar beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

 

Autres offres